COM poorten worden gebruikt voor serieële communicatie. Heel bekend zijn RS-232 poorten voor communicatie met een PC, of RS485 voor industriële veldbussen. Andere varianten zijn o.a. current loop en RS422 (zelfde als RS485, maar met gescheiden zend- en ontvangst lijnen).
Voor serieële communicatie is enerzijds een stuk digitale aansturing nodig (USART genoemd), en anderzijds zender/ontvangers die de lijnen aansturen met de juiste spanningsniveaus. De prijsraming gaat uit van het gebruik van de ingebouwde USARTs in de microcontrollers, en rekent alleen de benodigde componenten voor zenders/ontvangers. Worden bijvoorbeeld op één USART 3 verschillende zender/ontvangers aangesloten (bijv. RS232, RS485 en current loop), vul dan 3 stuks COM poorten in.