Besturingen voor automaten, dataloggers en allerlei machines moeten de tijd en datum weten, ook als de spanning enige tijd uitgeschakeld is geweest. De print kan hiertoe voorzien worden van een zeer energie-zuinige Real-Time Clock (RTC) chip met horloge kristal. De chip communiceert met de processor via SPI of I2C. Op de print wordt tevens een batterij geplaatst die de chip laat doorwerken als de spanning uitvalt. Meestal wordt hiertoe een knoopcel toegepast, bijvoorbeeld een CR2032 die de RTC chip 10 jaar lang kan voeden. Zo'n knoopcel neemt wel vrij veel printruimte in. Daarom worden er ook wel supercaps toegepast worden: speciale condensatoren met een capaciteit van 0.1F tot 1F. Zo'n supercap laat de RTC gedurende een aantal dagen doorwerken, in plaats van jaren, maar wordt weer opgeladen zodra de spanning terug is.
Let op: RTC's houden doorgaans niet de zomer/wintertijd overgangen bij: dat zal de applicatie moeten doen.