Basis I/O ("bios") functies vormen een bibliotheek van functies voor het besturen van de hardware, die zijn aan te roepen vanuit de applicatie in de hogere programmeertaal "C". Door de aansturing te bundelen in een bios en goed te documenteren wordt de ontwikkeling van de applicatie veel eenvoudiger en beter te onderhouden.
De bios functies verzorgen lastige bewerkingen zoals het initialiseren van de hardware, het afhandelen van interrupts, het uitlezen van periferie zoals AD-convertors en het lezen en schrijven in een flash geheugen.
N.B. in controller applicaties verzorgt de bios bijvoorbeeld de uitwisseling met het flash, maar moet de applicatie zorgen voor wat en hoe er wordt opgeslagen, zoals bijvoorbeeld een filesysteem.

Het is mogelijk alle software door Exatech te laten ontwikkelen, of die helemaal zelf te schrijven. Ook de tussenvorm is mogelijk, namelijk dat Exatech de bios levert en u zelf de applicatie verzorgt. Als Exatech de applicatie mag ontwikkelen, dan wordt automatisch de bios in de prijsraming meegenomen.